Kilunarei

Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling

WORKSHOP- /CURSUSVOORWAARDEN KILUNAREI

Wanneer je je inschrijft voor een workshop-/cursus bij Kilunarei, ga je akkoord met onderstaande cursusvoorwaarden.

*De helft van het workshop-/cursusgeld dient als inschrijfgeld uiterlijk een week voor aanvang van de workshop/cursus overgemaakt te zijn op girorekening NL15 INGB 0004546043 tnv Kilunarei, Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling, onder vermelding van naam van de cursist, inschrijfnummer en workshop-/cursusnaam.

*Terugbetaling van het inschrijfgeld van de workshop-/cursus  is alleen mogelijk bij annulering door de cursist tot twee weken voor aanvang van de desbetreffende workshop/cursus. Bij terugbetaling wordt  €10,-- administratiekosten in rekening gebracht.

*Indien het aantal inschrijvingen voor een workshop-/cursus onvoldoende is, behoudt Kilunarei zich het recht voor om de workshop-/cursus te annuleren, dan wel uit te stellen. Bij annulering door Kilunarei ontvang je een email van annulering en wordt het inschrijfgeld volledig terugbetaald.

*Het resterende deel van het workshop-/cursusgeld dient tijdens de workshop of op de eerste les van de cursus volledig en contant te worden voldaan.

*Het workshop-/cursusgeld is per persoon en inclusief BTW.

*Ook als blijkt dat de cursist, om wat voor een reden dan ook niet alle lessen van de cursus kan volgen, moet het volledige cursusgeld worden betaald en vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats.

*Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het workshop-/cursusgeld.

*Als blijkt dat een cursist, om wat voor reden dan ook niet een les van een cursus kan volgen, geeft dat geen recht op een inhaalles.

*Cursusdata kunnen eventueel in overleg met de overige cursisten uit de groep verzet worden.

*Op het verstrekte workshop-/cursusmateriaal/werkboek ©gelden auteursrechten.

*Het verstrekte workshop-/cursusmateriaal/werkboek© mag niet vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Kilunarei.

*Het verstrekte workshop-/cursusmateriaal/werkboek© mag niet door anderen worden gebruikt voor het geven van workshops of cursussen.

*Op alle tekenvoorbeelden, mandala´s en schilderijen gelden  auteursrechten en deze mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Kilunarei gefotografeerd dan wel vermenigvuldigd worden.

*Foto´s van mandala´s en schilderijen mogen alleen gepubliceerd worden met toestemming van Kilunarei met bronvermelding.

 

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden van Kilunarei

 

KILUNAREI©